AKTIVA FILTER: MIDA: 213253
EX+/EX-
Vila Vid Denna Källa
50
EX-/EX-
Sjöfolk & Landkrabbor
23
EX/EX
Fred Sjunger Bellman
27
EX/EX
Vila Vid Denna Källa
18
EX-/EX-
Kapital
81
EX-/EX-
Mera Ruben Nilson
44
EX-/EX-
Mera Ruben Nilson
55
EX+/EX+
Fred Sjunger Bellman
55
EX-/EX-
Fred Sjunger Bellman
110
M-/M-
Fred Sjunger Bellman
183
M-/EX+
Dagsedlar Åt Kapitalismen
110
G/VG-
Dagsedlar Åt Kapitalismen
19
M-/EX
Dagsedlar Åt Kapitalismen
146
EX+/EX+
Sjunger Ruben Nilson
110
EX+/EX
Sjunger Ruben Nilson
110
VG/VG+
Sjunger Ruben Nilson
73
EX-/EX-
Sjunger Ruben Nilson
110
G/VG
Sjunger Ruben Nilson
73
EX/EX-
Kapitalismen
46
SIDA: [ 1 ]